آرامش
دمی روح خسته از غبار زمان را در نسیم آرامش رها کن
ایران مازندران - عباس آباد بهشهرایران - مازندران - عباس آباد بهشهر


ایران - مازندران - بهشهرایران - مازندران - ساری

نوشته شده در تاريخ جمعه سیزدهم مهر ۱۳۸۶ توسط حسین ب |